Archiv aktualit

Terénní botanický kurz „Květena Lounského středohoří

Terénní botanický kurz „Květena Lounského středohoří“ se koná ve dnech 16. - 18. května 2014.
V rámci kurzu je možné plnit povinnou (terénní) část cvičení k předmětu Terénní botanický kurz.
 

Konference Analytická chemie a životní prostředí

Dne 6. února 2014 se na FŽP UJEP uskutečnil X. ročník konference „Analytická chemie a životní prostředí“ na téma „Využití výsledků analýz v praxi“.
Na stránkách konference naleznete příspěvky i fotogalerii.
 

Přednáška „Průmyslová chemie

Přednáška „Průmyslová chemie“ doc. Ing. J. Lederera, CSc. se uskuteční ve čtvrtek 6. 3. 2014 ve fialovém sále Multifunkčního centra UJEP (MF 01.32), Pasteurova 3544/1, Kampus UJEP Ústí n. L.
 
 

Přednáška „Přenos elektronů v molekulárních drátech

Přednáška Mgr. M. Hromadové, Ph.D., z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského v Praze na téma „Přenos elektronů v molekulárních drátech“ se uskuteční ve čtvrtek 20. 2. 2014 od 13.00 hodin na PřF UJEP, v učebně CN221, České mládeže 8, Ústí n. L.

Revitalizace řek v evropské praxi

Zahraniční exkurze „Revitalizace řek v evropské praxi“ se uskuteční ve dnech 5. - 11. 5. 2014.
Exkurze je určena především pro studenty a akademické pracovníky oboru Vodní hospodářství na FŽP UJEP, případně další zájemce o danou problematiku z řad studentů a akademických pracovníků UJEP.
 

Mimořádná přednáška Thomase Boehmera

V pondělí 16. 12. 2013 v 11.00 hod. se v učebně KV 404 koná přednáška Thomase Boehmera z Technické univerzity v Drážďanech na téma „Cyklistika ve městech“.
 

Odborná exkurze „Hamr na Jezeře

Odborná exkurze „Hamr na Jezeře“ – stará ekologická zátěž po chemické těžbě uranu, směry a technologické postupy sanačních opatření se uskuteční ve středu 20. 11. 2013.
 

Odborná exkurze „Chov hospodářských zvířat na Ústecku a Děčínsku

Odborná exkurze „Chov hospodářských zvířat na Ústecku a Děčínsku“ aneb současný stav a další vývoj živočišné výroby se uskuteční dne 22. 11. 2013 od 8.00 do 16.00 hod.
 


Odborná exkurze „Ukázky z praktické revitalizace krajiny na Liberecku“

Odborná exkurze „Ukázky z praktické revitalizace krajiny na Liberecku“ se uskuteční ve dnech 14.-15. 11. 2013.
 

Přednáška „Objevování přírody přes smartphone

Dne 11. 11. 2013 se koná od 12.00 hod. v místnosti č. 418 přednáška Nilse Kochana na téma „Objevování přírody přes smartphone“.
 
 

Exkurze

Ve dnech 27. - 28. 10. 2013 se uskuteční exkurze - Povodí Berounky 2013.
Přihlášky do čtvrtka viz leták.
 

ESRI konference v San Diegu

V polovině července 2013 proběhla uživatelská ESRI konference. Za FŽP UJEP se konference zúčastnil Ing. Jan Pacina, Ph.D., který v rámci mapové expozice prezentoval celkem tři velkoplošné plakáty představující projektovou činnost na FŽP v rámci projektu Envimod, IGA, Cíl 3 a NAKI.
 

Exkurze České středohoří, Labské pískovce a NP České Švýcarsko

V pátek 18. října 2013 se koná exkurze České středohoří, Labské pískovce a NP České Švýcarsko.
 


Přednášky profesora Carlose Vega de las Heras ze Španělska

Ve dnech 3. a 4. 10. 2013 se uskuteční na PřF UJEP přednášky profesora Carlose Vega de las Heras na téma „Describing water from a molecular point of view: the quantum side“ a „Describing water from a molecular point of view: temperature matters“.
 

Přípravný kurz pro studenty 1. ročníku navazujícího Mgr. studia k předmětu 1GIS2

Přípravný kurz k předmětu 1GIS2 pro studenty kombinované formy studia se koná v v sobotu 5. 10. 2013 od 9 do 15 hod. v učebně 318.
 


Exkurze „Revitalizace krajiny po těžbě a geologické skvosty Českého krasu“

Dvoudenní odborná exkurze „Revitalizace krajiny po těžbě a geologické skvosty Českého krasu“ se koná ve dnech 27. - 28. 9. 2013. Exkurze je určena pro všechny studenty a pracovníky UJEP.
 

Dvoudenní exkurze „Technologie výroby čipů a průmyslová výroba oxycelulózy“

Dvoudenní odborná exkurze „Technologie výroby čipů a průmyslová výroba oxycelulózy“, pořádaná v rámci projektu ENVIMOD katedrou chemie z Přf se uskuteční ve dnech 18. 9.–19. 9. 2013.
 

Odborné školení Síťové analýzy v prostředí ArcGIS

se uskuteční 3. 9. 2013 od 9.00 do 17.00 hod. ve školícím středisku ArcData Praha, Hybernská 24, Praha.
 


Srdečně tímto zveme všechny zájemce na seminář Ing. Jana Merhauta, Chromservis Praha na téma: Moderní trendy v kapalinové chromatografii

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 20. 03. 2013 od 13:00 hodin, v učebně CN221, České mládeže 8, PřF UJEP Ústí nad Labem.
Seminář bude veden v českém jazyce a je určen pro všechny zájemce, zejména pro studenty a pracovníky UJEP. Předpokládaná doba trvání 1h, s možností dalších konzultací.
Další informace na: Thu-Huong.Nguyen-Thi@ujep.cz


Srdečně tímto zveme všechny zájemce na přednášku Doc. Ing. Jaromíra Lederera, CSc. na téma: Průmyslová chemie
která se uskuteční ve čtvrtek 6. 3. 2013 od 13:00 hodin ve fialovém sále Multifunkčního centra UJEP (MF 01.32), Pasteurova 3544/1, Kampus UJEP Ústí nad Labem.
Přednáška je součástí programu Prezentace chemie. Bude vedena v českém jazyce a je určena pro všechny zájemce, zejména pro studenty a pracovníky UJEP.
Další informace na: chemistry@sci.ujep.cz


Srdečně tímto zveme všechny zájemce na seminář
Zpracování dat v Excelu
který se uskuteční ve středu 26. 6. 2013 od 8.00 do 10.00 hodin

Bližší informace v letáku.


Srdečně tímto zveme všechny zájemce na jednodenní odbornou exkurzi KTEV FŽP UJEP
Úpravna vody - Hradiště
která se uskuteční v úterý 21. 5. 2013 od 7.45 do 14.00 hodin

Bližší informace v letáku.


Srdečně Vás tímto zveme na třídenní odbornou exkurzi
na téma: Porovnání flóry Českého středohoří, Polabí a Českolipska
která se uskuteční 1. - 3. 6. 2013

Bližší informace v letáku.


Srdečně Vás tímto zveme na třídenní odbornou botanickou exkurzi KPV FŽP UJEP
na téma: Flóra vybraných stanovišť v Českém středohoří
které se uskuteční 28. - 30. 5. 2013

Bližší informace v letáku.


Srdečně Vás tímto zveme na třídenní terénní botanický kurz KPV FŽP UJEP:
Rostliny Českého středohoří
který se uskuteční v termínu 18.-20. 5. 2013
Bližší informace v letáku.


Srdečně zveme k účasti na přednáškách prof. Roberta Smitha z Toronta.
Obě přednášky jsou velice zajímavé a opírají se o praxi na Science University of Ontario Institute of Technology Oshawa.
Přednáška o strategiích  a praktické zkušenosti se zavedením e-learningu na univerzitě se uskuteční v pondělí 6.5.2013 od 9.00 hodin,
přednáška o transferu technologí se uskuteční v úterý 7.5.2013 od 9.00 hodin , vždy v purpurovém sále MFC-1.41.


Srdečně tímto zveme všechny zájemce na přednášku Dr. Michaela Londesborougha
z Ústavu anorganické chemie AVČR v Řeži
na téma: The Interaction of Light and Small Molecules with Certain Boron Hydrides
která se uskuteční dne 9. 5. 2013 v čase od 13 hodin na PřF UJEP
Bližší informace v letáku.


Srdečně Vás tímto zveme na odbornou exkurzi
Ekosystémy významné z hlediska ochrany ohrožených druhů
která se uskuteční dne 12. 4. 2013 v čase od 8.15 do 16.00 hodin
Bližší informace v letáku.


Srdečně Vás tímto zveme na odbornou exkurzi KPV FŽP UJEP
Agroekologie v praxi - 2013
která se uskuteční dne 19. 4. 2013 od 7.45 do 16.30 hodin

Bližší informace v letáku


Srdečně Vás tímto zveme na jednodenní odbornou botanickou exkurzi:
Historie krajinářských úprav v okolí zámků
která se uskuteční ve čtvrtek 18. 4. 2013

Bližší informace v letáku


Srdečně tímto zveme všechny zájemce na přednášky

Dr. Stevna Rippa z Center for Environmental Biotechnology, University of Tennessee, Knoxville (USA),
na téma:
1. Illuminating environmental monitoring with living bioreporters
2. New insights into in vivo bioluminescent imaging using a human optimized bacterial luciferase

Které se uskuteční
V pondělí 15. 4. 2013 od 16.00 hodin v učebně KV404 v budově Fakulty životního prostředí UJEP (Králova výšina 7, Ústí n. L.) – přednáška 1
Ve středu 17. 4. 2013 od 11.00 hodin v aule MF-01.41 („purpurový sál“) multifunkčního centra v areálu kampusu UJEP (Pasteurova 1, Ústí nad Labem) – přednášky 1 i 2
Přednášky jsou určeny všem zájemcům, vítána bude široká studentská, akademická i ostatní veřejnost. Budou vedeny v anglickém jazyce.

Leták ke stažení


Srdečně Vás tímto zveme na odbornou exkurzi
Ekocentrum Most
která se uskuteční dne 3. 4. 2013 v čase od 9.00 do 10.30 hodin

Bližší informace v letáku


Srdečně Vás tímto zveme na odbornou exkurzi do
Víceúčelového vzdělávacího centra skanzenu Zubrnice
která se uskuteční dne 2. 4. 2013 v čase od 9:00 do 15:00 hodin

Bližší informace v letáku


Srdečně tímto zveme všechny zájemce na přednášky

Prof. RNDr.Ivo Nezbedy DrSc. a PharmDr. Markéty Komlóové Ph.D.
v rámci programu: Prezentace chemie
Přednášky se uskuteční ve čtvrtek 4. 4. 2013 od 13:00 hodin na PřF UJEP

Bližší informace v letáku.


Srdečně tímto zveme všechny zájemce na přednášku Ing. Jana Merhauta
na téma:
Kapalinová chromatografie - praktické problémy, volba chromatografického systému, nové typy kolon
která se uskuteční v pátek 22. 03. 2013 od 9:00 hodin na FŽP UJEP,
podrobnosti v letáku


Srdečně tímto zveme všechny zájemce na přednášku Mgr. Lucie Drtinové z Univerzity obrany v Brně, Fakulty vojenského zdravotnictví
na téma: Enzym acetylcholinesterasa(AChE) a jeho inhibitory
která se uskuteční v pátek 22. 03. 2013 od 11:00 hodin na PřF UJEP,
Podrobnosti v letáku.


Srdečně tímto zveme všechny zájemce na jednodenní odbornou exkurzi FŽP UJEP

Úpravna vody - Hradiště
která se uskuteční v sobotu 8. 12. 2012 od 8:30 do 16:00 hodin

Podrobnosti v letáku


Srdečně Vás tímto zveme na přednášku prof. Olega Kotsyurbenka z Gene eXplain, Braunsweig, SRN
na téma: Systémový přístup v biologii - Anaerobní mikrobní společenstva
která se uskuteční v úterý 20. 11. 2012 od 16:00 hodin v posluchárně KV506

Podrobnosti v letáku


Srdečně Vás tímto zveme na odbornou antropopedologickou exkurzi
Antropozemě Mostecka - typické lokality a zpracování vzorků v akreditované laboratoři
která se uskuteční dne 15. 11. 2012 v čase od 8.00 do 12.30 hodin

Podrobnosti v letáku


Srdečně tímto zveme všechny zájemce na přednášku

doc. Ing. Vladimíra Šindeláře, Ph.D., z Masarykovy univerzity v Brně

na téma: Jak z močoviny postavit molekulární soudek a na co ho použít
která se uskuteční ve čtvrtek 15. 11. 2012 od 13:00 hodin na PřF UJEP,

v učebně CN221, České mládeže 8

Podrobnosti v letáku


Srdečně Vás tímto zveme na workshop

prof. Larse ÖSTERLUNDA (profesora fyziky pevné fáze),

ÅngstrÖm Laboratory, Uppsala University, Uppsala, Sweden
který se uskuteční ve čtvrtek 8. listopadu 2012 od 14.00 hod.
v prostorách PILOTNÍHO CENTRA ÚACH AVČR, Řež

Podrobnosti v letáku


Srdečně Vás tímto zveme na přednášku Prof. Larse ÖSTERLUNDA (profesora fyziky pevné fáze),
na téma: Environmental applications of photocatalytic materials
která se uskuteční ve středu 7. 11. 2012 od 10:00 hodin v učebně KV305,

Podrobnosti v letáku


Srdečně Vás tímto zveme na přednášku Prof. Larse ÖSTERLUNDA (profesora fyziky pevné fáze),
"Rational materials design of new photocatalytic materials, examples from TiO2 and WO3 based materials"
která se uskuteční v úterý 6. 11. 2012 od 13:30 hod. na ÚACH AV ČR v Řeži

Podrobnosti v letáku


Srdečně Vás tímto zveme na TŘÍDENNÍ EXKURZI KPV FŽP UJEP

s názvemVýznam dlouhověkých stromů v krajině

která se uskuteční v termínu 28.- 30. 9. 2012
Garant: Ing. Marek Hanuš
Podorobnosti v pozvánce a pokynech k akci


Pozvánka na seminář pro akademické pracovníky FŽP a další zájemce

na téma E-learning - Moodle a jiné nástroje pro modernizaci studijních opor


Seminář se uskuteční 21. 6. 2012 od 133:00 v učebně 506 na FŽP UJEP

Informace v pozvánce

Níže jsou přiloženy soubory: typograficka_pravidla.pptpredstaveni_lms_moodle.ppt ze semináře. 

Katedra technických věd FŽP UJEP Vás zve v rámci projektu OPVK ENVIMOD na přednášku

Dr. Damjana Balabaniče - (Pulp and Paper Institute, Ljublana, Slovinsko)

na téma "Endocrine disrupting compounds in the environment, determination and removal"

Přednáška se uskuteční v úterý 19. 6. 2012 od 9:00

Bližší informace v letáku.

  

Přírodovědecká fakulta a Fakulta životního prostředí UJEP si vás dovolují v rámci aktivit projektu OPVK ENVIMOD pozvat

na dvojici přednášek předního světového odborníka na termodynamiku vodných roztoků a otce moderní molekulární teorie vody

Prof. Arieha BEN-NAIMA - Hebrew University, Jerusalem

Přednášky se uskuteční ve dnech 20. 6. od 13:30 a 21.6. od 13:30

Bližší informace v letáku.Pozvánka na exkurzi na vodní dílo Střekov, plavbu lodí do Lovosic a prohlídku vodní elektrárny

Exkurze na vodním díle Střekov a následnou plavbu inspekční lodí správce vodního toku po Labi z Ústí n. L. do Lovosic.

Exkurze se uskuteční pro studenty FŽP a pozvané hosty dne 14. června 2012

Leták exkurze s programem.

 

Pozvánka na přednášku

Dne 22. 5. 2012 od 16.00 se konná v rámci projektu ENVIMOD přednáška Mgr. Václava Štengla, Ph.D. na téma Grafen na cestě z laboratoře do praxe.

Bližší informace naleznete v pozvánce..
Seminář je určen doktorandům a dalším studentům FŽP, akademickým pracovníkům fakulty, vítání jsou i zájemci z jiných fakult a institucí.

Exkurze

Přijďte se podívat na VODOHOSPODÁŘSKOU STAVBU ROKU 2007

Dne 10. 5. 2012 se uskuteční exkurze na Úpravnu vody Hradiště viz leták.
Účastnit se mohou studenti a zaměstnanci UJEP!

Podrobnosti k exkurzi (formát pdf).

Přihlášky posílejte na adresu Petr.Novak@ujep.cz (předmět e‐mailu – „exkurze Hradiště“)