Klíčová aktivita 7

Internacionalizace výuky

Internacionalizace výuky zaměřená na zlepšení jazykových dovedností pedagogů i studentů, na zlepšení schopnosti studentů pracovat v mezinárodních týmech podle mezinárodních standardů, je nedílnou součástí všech klíčových aktivit rozvíjených v rámci tohoto projektu. V rámci této aktivity jsou shrnuty nástroje používané k dosažení uvedeného cíle:

  • zkvalitnění výuky včetně praktických cvičení v cizích jazycích;
  • zavedení anglicky vyučovaných kurzů do studijních programů pro české studenty;
  • zahraniční stáže studentů a pedagogů UJEP na zahraničních pracovištích (např. firma EnviroCentre Glasgow);
  • přednášky (kurzy, zapojení do výuky) zahraničních expertů na UJEP;
  • podpora aktivní účasti na mezinárodních studentských konferencích, soutěžích apod.;
  • společná výuka českých a zahraničních studentů;
  • podpora BP/DP, seminárních, disertačních prací, případně publikační činnosti studentů v cizích jazycích.

V rámci projektu budou podstatně rozšířeny kontakty se zahraničními pracovišti. Jako modelový a velice úspěšný projekt lze označit spolupráci s firmou EnviroCentre Glasgow, kde již třetím rokem probíhají stáže studentů UJEP. Jedná se o tříměsíční odborné stáže v rámci programu Erasmus Internship. Experti z firmy EnviroCentre pořádají odborné přednášky na UJEP. V tomto trendu chceme pokračovat a navázat dalšími přednáškami a odbornými stážemi studentů. Dalším významným zahraničním partnerem je Inst. D.I. Mendelejeva v Moskvě (MCHTU), s nimž má UJEP uzavřenu smlouvu o spolupráci, na jejímž základě probíhá intenzívní výměna studentů i pedagogů. Pro řešení projektu bude možno využít výsledků mezinárodního projektu programu TEMPUS zaměřeného na modernizaci a harmonizaci výuky biochemie a biotechnologie podle mezinárodních standardů; projekt za účasti UJEP a dalších 11 zahraničních partnerů pod vedením MCHTU byl zahájen v r. 2010.