Klíčová aktivita 5

Projektové řízení ekologických staveb

V rámci této aktivity budou zavedeny některé nové předměty z oblasti managementu včetně výuky příslušných standardně používaných SW nástrojů. S využitím specialistů z praxe a partnerských organizací (Garnets, VUAnCh, Asociace pro vodu v krajině České republiky) se studenti seznámí s metodami řízení projektů, zejména environmentálních. Zvláštní pozornost bude věnována přímému zapojení studentů do řízení projektů v rámci stáží a diplomových prací, přičemž se studenti budou podílet též na vývoji a odladění nových SW nástrojů, informačních a řídících systémů.

Hlavní část aktivity bude realizována ve spolupráci  s a.s. Garnets Consulting:

  • studenti se budou aktivně podílet na zavádění, testování a vyhodnocování nového informačního systému (IS); budou pracovat s dokumenty a informacemi nutnými pro správnou činnost IS a tím pádem pro řízení celého projektu;
  • pro studenty budou připraveny exkurze s tématikou vodohospodářské a ekologické stavby (cca 1-2 za semestr pro cca 40 osob). Exkurze budou zaměřené na provozované stavby a na budované stavby zejména v oblasti Ústeckého a Libereckého kraje a v dalších oblastech ČR. Exkurze budou spojené s prohlídkou pracovního prostředí, ale také s praktickou přednáškou o společnosti a dopadech plynoucích z realizace projektu (přínosy, překážky, zkušenosti);
  • budou probíhat odborné konzultace a přednášky se zaměřením na projektové řízení a činnost IS.

Tuto aktivitu řídí Koordinátor aktivity v úzké spolupráci s Koordinátorem partnera. Na zajištění této aktivity se podílí Asistent ICT a další asistenti.