Klíčová aktivita 6

Inovace výuky geoinformatických předmětů

Obsahem této klíčové aktivity projektu bude realizována inovací obsahu šesti stávajících kurzů a vytvořením tří nových kurzů doplňujících studijní obory z oblasti geoinformatiky. Inovované kurzy budou doplněny o nové metody a postupy se zaměřením na:

  • statistiku;
  • geografické informační systémy (GIS);
  • dálkový průzkum Země se zaměřením na zpracování obrazových dat;
  • práce s digitálními modely terénu a jejich odvozenin směrem k využití v praktickém studiu krajinného prostoru, v krajinné ekologii. Nové kurzy jsou zaváděny v souladu s potřebami potenciálních zaměstnavatelů při vstupu cílové skupiny na trh práce. Jedná se o kurzy:
  • GIS v praxi-vytvoření kurzu reaguje na požadavky praxe, ve které je stálá absence odborníků na praktické aplikace GIS v různých oborech. Na výuce se budou primárně podílet odborníci z praxe;
  • základy geodézie a kartografie;
  • geodetické metody pro terénní průzkum v environmentálně-ekologických a kulturně-historických aplikacích včetně úvodu do základů kartografie. Studenti absolvují týdenní terénní měření.
  • Geostatistika-kombinuje statistické nástroje a vyjadřovací prostředky GIS. Pro kurzy budou zajištěny základní realizační předpoklady ve formě 9 studijních materiálů, studijního zázemí, přednášek a seminářů a personálního zajištění. Budou vytvořeny internetové stránky jako základní komunikační rozhraní, které bude obsahovat:

- elektronické verze studijních opor;

- odkazy na elektronické informační zdroje;

- e-learningové materiály;

Multimediální výukové materiály ve formě instruktážních videí. Bude proškoleno celkem 340 studentů a 18 zaměstnanců. Jednotlivé kurzy trvají vždy jeden akademický semestr. V průběhu semestru bude probíhat školení studentů. Po skončení výuky bude v navazujícím semestru prováděna inovace kurzů. Školení zaměstnanců bude probíhat vždy semestr před zahájením výuky. Tvorba nových kurzů bude realizována v 1. roce a jejich zavedení do výuky proběhne v 2. roce plnění projektu.