Cíle KA 3

Výstupem bude "virtuální" laboratorní komplex umožňující moderní výuku analytické chemie (schéma laboratoří je uvedeno v příloze). K dispozici budou prakticky všechny důležité techniky vyskytující se v moderních analytických laboratořích. Další dílčí aktivity a výstupy:

  • rekonstrukce společných laboratoří v rámci křížového financování projektu- zavedení a validace nových technik a postupů pro využití ve studentských laboratořích;
  • zpracování organizačních směrnic, laboratorních řádů apod.;
  • materiální zabezpečení praktické výuky;
  • vytvoření inovovaných a nových laboratorních cvičení;
  • zpracování diplomových prací (10 ročně) a disertačních prací v oboru Environmentální analytická chemie.

 Výstupy této aktivity jsou určeny studentům všech oborů a stupńů studia zapojených pracovišť (jde o ca 250 studentů ročně) i akademickým pracovníkům UJEP, kteří budou využívat modernizované kapacity ke svému kvalifikačnímu růstu v rámci vědecké přípravy.