Cíle KA 5

Výstupem aktivity bude zavedení nového předmětu na UJEP, přednášky zkušených vedoucích pracovníků a manažerů z partnerských organizací o zkušenostech s řízením environmentálních projektů a zejména stáže a studijní pobyty studentů v partnerských organizacích (zejména Garnets Consult.), při nichž se studenti seznámí s metodami řízení praktických environmentálních projektů. Na aktivitě budou spolupracovat všichni partneři, neboť všichni disponují manažery se zkušenostmi s řízením výzkumných (UACH, VUAnCh) či environmentálních (Garnets, Asociace pro vodu v krajině České republiky) projektů. Praktické stáže a vedení výuky bude zajišťovat zejména VUAnCh, Asociace pro vodu v krajině České republiky, a a.s. Garnets. Garnets se bude na dosažení výstupů aktivity podílet následujícím způsobem:

  • podíl na zpracování témat bakalářských a diplomových prací tematicky zaměřených na oblast informačních technologií, inženýringu a projektového řízení- podíl na vývoji učebních a studijních textů UJEP;
  • vyhodnocení a testování IS;
  • praktické poznatky studentů z provozování a realizace ekologických staveb;
  • praktické poznatky studentů z projektového řízení realizovaných ekologických staveb.